Privacy statement

IN is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgebonden gegevens zullen opgenomen worden in een bestand van IN voor administratieve en commerciële doelstellingen. In navolging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u het recht op inzage en verbetering van de gegevens in dit bestand die betrekking hebben op u.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van de Nederlandse klanten is IN Nederland b.v. en voor de Belgische klanten IN b.v.b.a..

Contact gegevens kunt u onderaan de site bekijken.

IN Nederland bv KvK: 09177739
Impact 75 Fax: +31 (0)707700901
6921 RZ Duiven Support: support@in.nl
IN bvba BTW: BE0894.197.963
Excelsiorlaan 15 E-mail: support@in.be
B-1930 Brussel